Güneş Enerjisi

Güneş Enerjili Su Isıtıcıları, güneş ısıl kollektörünü kullanarak su ısıtması için güneş ışığının ısıya dönüşmesidir. Farklı iklimlerde ve enlemlerde çözümler sağlamak için çeşitli maliyetlerde çeşitli konfigürasyonlar mevcuttur. Güneş enerjili su ısıtıcıları konut ve bazı endüstriyel uygulamalar için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Güneşe bakan bir toplayıcı, daha sonra kullanmak üzere bir depolama sistemine geçen bir çalışma akışkanını ısıtır. Güneş Enerjili Su Isıtıcıları aktif (pompalanır) ve pasif (konveksiyonla çalışan). Yalnızca su veya hem su hem de çalışan bir sıvı kullanırlar. Doğrudan veya hafif konsantre aynalar ile ısıtılırlar. Bağımsız olarak veya elektrikli veya gazlı ısıtıcılarla hibrit olarak çalışırlar. Büyük ölçekli kurulumlarda, aynalar güneş ışığını daha küçük bir kollektöre yoğunlaştırabilir.